February 16, 2018

Har du lyst til å begynne

Vi har tre klubbsykkler som kan lånes av nybegynnere som en del av et nybegynner kurs. Med 3 forskjellige sykkelstørrelser kan barn fra fylte 5 år få prøve seg. OBS. Er du under 16 må du ha en ledsager med deg som er over 18. Det første nybegynnerkurs pleier å begynne i april og neste etter sommerferie i september.

Det er og andre trialklubber i region hvis de er nærmere:

Vestkant Trial på Loddefjord, NMK Bergen på Eikås, Osterøy MSK, Voss TK and Hardanger MSK på Utne.

Her er en PDF oversikt av hva trengs å gjøre – krav, kostnader, lisens osv:

Begynn med Trial