16. desember 2019

Lov ( Vedtekter ) for Bergen Trial Team

Klubbens vedtekter (lov) ble først vedtatt når klubben ble stiftet 8. juni 1989.

Senere endret av årsmøtet 29. mars 2016. Endringene gjort etter pålegg fra NIF om å følge deres ny mal. Ord «vedtekter» endret til «lov» … som fremgår av NIFs lov mal.

Senere endret av styret 5. des. 2020 etter endringer i fylke sammensetning i Norge. «Hordaland» ble til «Vestland».

Senere endret av årsmøte 13.mars 2023. Etter forslag fra styret ble ny tekst lagt til under avsnitt §1 Formål (2) for å inkludere, i mer klartekst, hva vi driver med. I tillegg, for å følge NIF’s sin endret lov om sammensetning for styret og valgkomiteen, er Pkt §16 14.  a) og e) endret. I tillegg, som følge av diskusjoner i NMF, ble referansen til regionen fjernet fra pkt § 2 Organisasjon (2).

Klikk linken for å åpne PDF filen i en ny fane:

Lov (vedtekter) for Bergen Trial Team 2023