17. februar 2018

Om Trial

Hva er Trialkjøring?

Trialkjøring er kjøring med motorsykkel i terreng, hvor det viktigste er å komme frem, dvs: ikke nødvendigvis fart og ikke først i mål. «Kicken” får man ved å klare en hindring, eller ved å utføre akrobatiske krumspring med motorsykkelen … eller ved i det hele tatt å komme frem. Vi har derfor et stort område på over 40 mål med varierte terreng, og som ikke minst er regulert til idrettsformål og godkjent.

Ordet «Trial» kommer fra engelsk og betyr «en prøvelse». Et ofte brukt uttrykk av trial-kjørere er: «en gang til !!». Man vil prøve (E. try) igjen og igjen inntil man klarer det.

Trial utøves i langsomt tempo med litt heftig «aks» inn imellom, men er likevel en idrett med lite til ingen skader.

Mange som kjører hos oss er fornøyd med å utfordre seg selv enten alene (vi anbefaler at ingen kjører alene) eller i grupper. Men Trial er også en idrett, med konkurranser og regler.

Hva er en Trial-konkurranse?

Under en trial-konkurranse skal det kjøres gjennom et antall «seksjoner» (soner) som er lagt ut på en sløyfe i terrenget … du skal vanligvis kjøre flere runder av sløyfen. Seksjoner er områder i terrenget avmerket med fargede plastbånd med en «start» port og «slutt» port. Hver seksjon har en dommer som passer på og noterer «feilene» som er gjort etter at kjøreren har passert startporten og inntil kjøreren har passert sluttporten. Vanskelighetsgraden på seksjonene varierer etter ferdighets-nivå på kjørerne slik at det alltid er et nivå for en hver.

Hvordan avgjøre en vinner i Trial?

Man teller «feil». De typiske «feilene» er å sette en fot i bakken, faller av, kommer ikke videre, kjører utenfor seksjons-markeringen, eller du må ha hjelp. Å sette en fot i bakken (foter) gir én prikk; foter man to ganger gir to prikker; og tre ganger gir tre prikker; men så kan man fote videre uten å få flere prikker. Alle de andre type feilene gir maks uttelling, dvs: 5 prikker. Det beste er da å få «NULL». Det verste er å få «FEM». Den som har opparbeidet minst prikker totalt har vunnet.

Hva er klassene i Trial?

I trial er det mange klasser for både menn og kvinner, ungdom og barn, og også godt voksne.

Klassene i NM og Norges Cup er: NM, NM Kvinner, NM Junior (13-19), NM Kvinner Junior (13-19), NM Ungdom (13-16 og kun opp til 125cc) og NM Veteran (40+).

I lokale løp er det klasser: Elite, A, B, C, D, Trim, Rekrutt (nybegynnere 11år+) og MiniRekrutt (5-10år). Og for kvinner: KE, KB, KC og KD.

Trialsykler?

Trialsyklene er fra 50 til 350 kubikk, både 2‑takt og 4-takt. De fleste i dag er fra 125‑250 kubikk da klasseinndeling er for 125cc og fri kubikk. Syklene er svært lette (65-70 kg) og har avansert fjæring og demping beregnet for å kunne forsere hindringer i terrenget.

Det er også el-sykler beregnet for både barn og voksne. De mest avanserte kan brukes i konkurranser.

Foruten å ha gode kjøreferdigheter må en utøver også være nøye med vedlikehold av sykkel og tilhørende utstyr.

Påbudt kjøreutstyr?

Påbudte sikkerhetsutstyr for trialkjøring er en godkjent hjelm, hansker, langbukse, langermet jakke/genser og lange støvler egnet for trialkjøring.  Under konkurranser er det obligatorisk å bruke ryggbeskytter og knebeskyttere.