23. November 2020

Klubbens Koronavettregler

Informasjon til medlemmene om klubbens aktivitet i den nåværende korona-pandemien (oppdatert 25. nov 2020)

(… bla ned for klubbens Koronavettregler …)

På grunn av korona-pandemien er vi inne i en ekstrem situasjon som verden ikke har opplevd maken til de siste 75 år. Det er viktig at vi tar inn over oss alvoret i smittesituasjonen. Vi skal ikke tøye grensene, men vil anvende forsiktighetsprinsippet.

Hvis alle er flinke og følger rådene så er vi raskere tilbake i en mer normal situasjon. For klubbens råd, bla ned til avsnitt om: Klubbens rutiner og retningslinjer.

Utøvelse av trialkjøring er ikke i seg selv forbundet med vesentlig smittefare når det utføres individuelt og alle kjører for seg selv. Utfordringene er mer knyttet til reise til og fra området, mekkeområdet og klubbhuset (samlingsted), og også i tilfelle havari.

Bergen Trial Team oppfordrer alle, som har mulighet, til å drive med lokal og/eller individuell aktivitet de kommende ukene.

Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som setter opp Korona-reglene. Bergen Kommune har i tillegg lokale tiltak. Norges idrettsforbund (NIF) og Norges Motorsportforbund (NMF) har også utarbeidet Korona-råd, gjerne mer tilrettelagt, kanskje strengere, for oss. Det er viktig at alle setter seg inn i de lokale tiltakene.

Merk. Samtidig som Folkehelseinstituttet (FHI) setter begrensninger, sier de også at fysisk aktivitet er bra for helsa, og anbefaler alle å være i aktivitet innenfor de rammer som er satt av smittevernhensyn. Se følgende sitater fra FHI:

 • «Barn og unge anbefales å være moderat til hardt fysisk aktive i minst 60 minutter om dagen.»
 • «Fysisk aktivitet og sunt kosthold påvirker positiv både psykisk og fysisk helse.»
 • «Ved å øke nivået av fysisk aktivitet i befolkningen kan det således være mulig å forbedre helse.»

Klubben ønsker dermed å opprettholde sitt aktivitetstilbud … med flere begrensende tilpasninger for å hindre spredning av smitte.

Klubben fortsetter dermed med terminlisten og tilrettelegging og annonsering av aktiviteter som er basert på egenorganisert utøvelse. Aktiviteter kan utøves alene eller som familieaktivitet. Ved all organisering og utøvelse av aktiviteten SKAL myndighetenes pålegg om smittevern overholdes. All publisering av aktiviteten skal inneholde informasjon om viktigheten av å overholde myndighetenes pålegg om smittevern og den enkeltes plikt til å unngå smittespredning!

Reiser til og fra trening må også utføres iht råd fra helsemyndighetene.

Hos oss er det sikkerhetsleder som er ansvarlig for aktiviteten og for å påse at tiltak mot korona blir etterfulgt. Ved brudd på retningslinjer har sikkerhetslederen myndighet til å stenge aktiviteten helt eller delvis, samt bortvise personer. NB. Brudd på retningslinjene kan også medføre at idrettslaget utestenges eller at anlegget blir stengt.

Ved at hvert enkelt hele tiden følger opp smittevernet, kan vi unngå at idretten må stenge ned.

 

Informasjon og Opplæring

For FHI, se her og her.

For Helsenorge.no, se her.

For Bergen Kommune, se her.

For NIF, se her.

For NMF, se her. 

OBS. Anbefales sterkt. Til orientering har Norges idrettsforbund (NIF) utarbeidet «idrettens koronavettkurs», basert på e-læring. Det anbefales både utøvere (over 13), foreldre, trenere og ledere å gjennomføre kurset. Kurset finner du her.

 

Klubbens Koronavettregler, dvs: rutiner og retningslinjer for å ivareta smittevern (oppdatert pr 6. November 2020):

 • Vær hjemme om du er syk. Symptomer (kjennetegn) man skal være oppmerksom på er: Halsvondt, forkjølelse, hoste, feber, hodepine, kroppsverk, leddverk, nedsatt smaks- og luktesans, magesmerter og muskelsmerter. Personer som får bekreftet covid-19 skal være i isolasjon og følges opp av den lokale helsetjenesten. Hvis en person i husstanden til utøver, trener eller person i støtteapparatet har fått bekreftet covid-19, skal utøveren være i karantene og ikke delta i aktivitet.
 • Vask eller sprit hendene hyppig. Sprayflasker og håndrens er lagt ut flere steder, både inne og utenfor klubbhuset.
 • Hold 1 meters avstand, spesielt rundt mekkeområdet og klubbhuset. Personer under 20 år er fritatt fra avstandsbegrensningene. Andre (med unntak av husstandsmedlemmer) skal fortsatt holde 1 meters avstand.
 • Unngå håndhilsing, klemming, «feiring» og annen unødvendig fysisk kontakt.
 • Hoste i albuekroken eller i et papir som kastes.
 • Unngå å spytte.
 • Vi vil holde åpen muligheten for uorganisert egentrening for voksne.
 • Voksne som vil kjøre kan parkere i god avstand fra klubbhuset og kjøre rett ut i område.
 • På med maskene hvis vi ikke klarer å holde avstand  … gjelder ikke barn og ungdom til og med 16.
 • Sikkerhetsleder skriver inn alle på Loggboken … den er viktig ifm evt. smittesporing, og er nå obligatorisk fra myndigheten. Den skal inneholde navn til både utøvere, foresatt og evt besøkende (inkl. tel.nr.).
 • Alle som kommer på banen/klubben, må være kjent med korona-vett reglene og øvrige retningslinjer.
 • All aktivitet skal umiddelbart stenges dersom det oppdages utvikling av smitte mellom klubbens medlemmer.
 • Trening med instruksjon skal foregå med instruktør som har munnbind på.
 • Barn bør følges opp av egne hustandsmedlemmer.
 • Ved et havari skal fortrinnsvis husstandsmedlemmer håndtere situasjonen. Er det behov for ekstra hjelp, skal det i etterkant noteres navn og telefonnummer til disse.
 • Ikke lån verktøy og utstyr … Må du? Vask før og etter!
 • Felles utstyr skal desinfiseres før og etter hver bruk.
 • WC kan brukes, men kun én om gangen inni klubbhuset.
 • Munnbind skal brukes i klubbhuset.
 • Kjøkkenet med utstyr og bordflater skal desinfiseres hyppig.
 • WC og vask skal desinfiseres hyppig.
 • Felles kontaktpunkter, som dørhåndtak og lysbryter, etc, skal desinfiseres hyppig.
 • Ha med egen, merket vannflaske. Vannflasker kan fylles fra kranen ute.
 • Benkebordet kan brukes til matpauser til forskjellige tidspunkt slik at minst mulig personer er samlet rundt bordet samtidig.

OBS. Disse retningslinjene vil til enhver tid være avhengig av føringer fra FHI, BK, NIF og NMF og vil dermed bli justert fortløpende. Det kan komme endringer på kort varsel som kan gjøre overnevnte råd utdatert. Det er alles ansvar å følge med selv.